Fastighetslån

Som företag kan du ansöka om finansiell hjälp i form av lån till kommersiella fastigheter för att kunna påbörja eller avsluta ditt fastighetsbygge. Du kan ansöka om fastighetslån som företag eller som förening, men för att få lånet beviljat krävs det oftast erfarenhet inom fastighetsbygge eller projektledning under större byggnadsprojekt.

Låna till fastighet

När du söker fastighetsfinansiering bör du ha ett flertal punkter avklarade eller i alla fall under bearbetning. För att kunna låna till fastighet måste du ha valt ut en kontrollansvarig och fått bygglovet beviljat. Din bank eller långivare kommer därefter göra en riskbedömning baserat på huruvida de tror att projektet kommer driva vinst, eller avslå din ansökan om fastighetsfinansiering om de anser att det är för hög risk att projektet inte når avslut alls, exempelvis på grund av oerfaren byggherre eller låg efterfrågan på typ av boende i specificerat område.

Om du söker fastighetslån som företag kommer långivaren även se över företagets ekonomi och bolagsstruktur för att se till att det är en pålitlig låntagare och att pengarna inte riskerar att hamna någon annanstans så företaget misslyckas med återbetalning.

Olika lån till kommersiell fastighet

Fastighetsfinansiering – Kameo

Ansök om fastighetslån för företag hos Kameo, där lånet finansieras via crowdfunding från investerande privatpersoner. Detta fungerar som ett vanligt lån till kommersiella fastigheter, bara att beloppet kommer från en större samling av investerare som alla gör en bedömning om insättningen utifrån den bestämda årsräntan och deras uppfattade intresse av projektet.

Hos Kameo sätts du i en riskgrupp mellan A och E, där riskgrupp E innebär en årsränta närmare 14 % och riskgrupp A är den säkraste, där årsräntan landar närmare 7 %. Kameo agerar inte bank utan bedömer enbart ditt fastighetsprojekt med expertis gällande fastighetsvärde och riskanalys. De agerar även mellanhand så att inbetalningar sker efter bestämmelser och så att alla investerare får tillbaka den summan de har rätt till.

  • Crowdfunding-baserad
  • Verksamma i Sverige, Norge och Danmark

Fastighetslån – SEB

SEB erbjuder lån till fastighetsägare inför köp, renovering eller bygge av kommersiell fastighet. Lånet är tillgängligt för alla fastighetshandlingar i Sverige med en ränta som avgörs ihop med bankman.

Inför beviljat lån sätter du och banken upp en amorteringsplan som avgör din löpande inbetalning till banken ihop med låneavgiften. Skulle det hända att du någon gång inte betalar in dessa kan banken komma att kräva tillbaka lånets totala belopp, så planeringen av de regelbundna betalningarna är av största vikt om du inte vill förlora din fastighetsfinansiering och avbryta projektet under konstruktionen.

SEB erbjuder även ett grönt fastighetslån till de som investerar i klimatsmarta fastigheter med energiklass A eller B. För att kunna ta detta lån krävs det att fastigheten har en 25 % bättre energieffektivitet än vad Boverket kräver.

  • Bank-baserat
  • Verksamma i Sverige

Fastighetslån eller bostadslån

Fastighetslån skiljer sig aningen från de privatlån som gemene man tar för att köpa sin hembostad. Ett fastighetslån vänder sig oftast mot företag som utför miljoninvesteringar i bygge av bostadsrätter, radhusområden eller kontorsbyggnader. Det kan röra sig om lån till kommersiell fastighet som antingen ska byggas upp från grunden, eller fastighetslån för att kunna utföra större renoveringar och miljöanpassningar.

Innan du söker lån

För att kunna bli beviljad lån till kommersiella fastigheter behöver du ha varit i kontakt med tillhörande kommun och fått ditt bygglov beviljat. Innan detta krävs det att du har valt ut en kontrollansvarig (KA) som ansvarar för att projektet håller de lagar och bestämmelser som anges vid godkänt bygglov, samt att säkerheten på plats håller standard. Om du inte redan har en KA utvald kan du hitta en sådan hos Boverket.se som listar certifierade kontrollansvariga runtom landet. När både KA är utsedd och bygglovet är beviljat kan byggherren ansöka om lån till fastighet hos utvald långivare.

Hur mycket får man ta ut i lån till kommersiell fastighet

I regel får ett lån till kommersiell fastighet bara uppnå mellan 60 – 75 % av dess beräknade marknadsvärde. Som byggherre och låntagare förväntas du sätta in övrig summa som eget kapital. Detta är för att banken vill vara säker på att du vid avslutat fastighetsprojekt har samlat in lånade tillgångar med marginal nog att kunna betala tillbaka lånet till fullo. Besök raknare.net om du vill räkna på vad din lånade summa kommer innebära i återbetalning för dig.